دیوان حافظ

دیوان حافظ
دیوان حافظ تشکیل شده از پانصد غزل و چندین قصیده و 2 مثنوی و چند قطعه و تعدادی رباعی می باشد. تا الان بیشتر از 400 مرتبه به شکل های گوناگون به زیان های فارسی و دیگر زبان ها ترجمه و چاپ شده. گونه های مختلفی از دیوان حافظ با واژه های گوناگون در کشورهایی مانند ایران و ترکیه و پاکستان و کشورهای غربی وجود دارد.

غزل ها
حافظ شیرازی بهترین غرل سرای فارسی شناخته اند. حافظ شعرهای عارفانه مولانا و شعرهای عاشقانه سعدی را ترکیب کرده ولی باز هم تک بیت های مستقل و جدا و واقعا درخشنده ای سروده است. در غزل های حافظ از مقدار زیادی سوره های قرآن الهام گرفته شده است.

رباعیات
تعدادی رباعی را به سروده های حافظ نسبت داده اند که از نظر ارزش و ادبی هم تراز با غزل های وی نمی باشد. و بیشتر گفته اند که حافظ غزل سرا بوده است.